Bo-Døgn Brædstrup

Udvidelse af eksisterende bofælleskab for voksne personer med varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner. Projektet omfatter 4 boliger samt udvidelse af eksisterende fælleshus. Bygningerne er opført i røde teglsten og bølge-eternittage. Opgaven er løst som totalrådgivning.

CTA - Til kontakt

Lad os føre stregen
til dit næste projekt

Kontakt os

bubble