Intersport Horsens

Udvidelse og ombygning af eksisterende sportsforretning og nyopførelse af 15 familie- og ungdomsboliger. Byggeriet er et infill-byggeri opført i grådæmpede facadesten og tagpaptage mod Torvet og betonelementer mod bagfacaden. Opgaven er løst som arkitektrådgivning for CASA entreprise, Horsens.

CTA - Til kontakt

Lad os føre stregen
til dit næste projekt

Kontakt os

bubble