Om tegnestuen

Om tegnestuen

Velkommen indenfor

Atrio Arkitekter har siden 2006 arbejdet med forskelligartede arkitektopgaver enten som bygherre-, total- og/eller underrådgivning på små og store projekter. Opgaverne omfatter, blandt andet erhvervs-, hotel- og etageboligbyggeri, enfamiliehuse samt ombygnings- og renoveringssager, men vi har også specialiseret os i projekterende opgaver, herunder drifts- og tilstandsrapporter, helhedsplaner, brandanalyser m.m.

Vores erfaring spænder derfor bredt, og med branchekendskab i bagagen kan vores visioner og kreative idéer danne rammerne for dit næste byggeprojekt. Vi er et firma hvor vi, via en visionær og konstruktiv dialog med vores bygherre, altid tilstræber at nå frem til en løsningsmodel for byggeopgaven, som ikke alene tilfredsstiller bygherren, men også udvider mulighederne for opnåelse af det optimale byggeri indenfor de givne rammer.

Vi finder særligt vores inspiration i de nordiske traditioner, hvor vi ønsker at opnå og skabe en enkel, skarp og unik arkitektur, der imødekommer nutidens og ikke mindst fremtidens behov og krav for moderne byggeri.

Unik arkitektur i øjenhøjde

Atrio Arkitekters vision er at skabe unik arkitektur på baggrund af en integreret tværfaglig arbejdsmetode, der i synergi med andre eksperter, bygherrer, brugere og øvrige interessenter bidrager til projekternes merværdi og forankring.

Dette gør vi blandt andet ved hele tiden at være på forkant af projektet og dine ønsker. Vi ønsker at skabe en god dialog og godt samarbejde mellem alle interessenter ombord, og det gøres først og fremmest gennem løbende forståelse for jer og projektets mål.

Faserne fra idé til aflevering

Kontakt, idé og tilbud

Vi tager første møde enten hos dig eller på tegnestuen, hvor vi ud fra en god snak danner os et indtryk af dine ønsker, tanker og behov. Her afdækkes rammerne for den konkrete byggesag samt de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger, og med udgangspunkt heri udarbejdes et konkret tilbud.

Tilbuddet vil være delt op i faser, så du let kan se, hvad vi tilbyder i hver fase, samt hvad det koster at anvende vores arkitektrådgivning igennem faserne. Faserne kan efterfølgende igangsættes enkeltvis eller som samlet forløb fra første skitse til færdigt resultat.

Skitseforslag

Når alle rammer for projektet er på plads, begyndes den kreative proces. Her får du som kunde adgang til at se processen løbende, så der er forventningsafstemning hele vejen.

Slutteligt udarbejdes et skitseforslag, hvor du kan se den arkitektoniske idé indarbejdet i planer, snit og facader samt evt. 3D renderinger. Skitseforslaget illustrerer bl.a. bygningens placering på grunden samt forhold til f.eks. solindfald, terræn og materialevalg.

Myndighedsprojekt

Som oftest kan skitseforslaget anvendes som grundlag for et myndighedsprojekt.

Når skitseforslaget er godkendt af dig og de øvrige interessenter, går vi i gang med myndighedsprojektet og ansøgning om byggetilladelse hos kommunen. Vi indsender plan, snit- og facadetegninger, som viser placering på grunden, adgangsveje til grunden mm.

Vi sikrer samtidig, at alle gældende lovkrav bliver overholdt. I denne fase indgår normalt en ekstern ingeniør, som projektet koordineres med, og vi varetager desuden den løbende dialog med kommunen igennem sagsbehandlingen.

Projektering

Vi har stor erfaring med projektering af byggeprojekter, og skal vi hjælpe med dette, vil denne fase bestå af bearbejdelse af skitseforslaget helt ned til mindste detalje. 

I denne fase er samarbejdet med eksterne rådgivere, som ingeniører, landskabs- og indretningsarkitekter, leverandører af inventar osv., ekstra vigtig, og vi danner os det fulde overblik over alle projektets facetter.

Projekteringen udmunder i et samlet udbudsmateriale indeholdende tegninger og beskrivende dokumenter, tilbudslister, tidsplaner, materialeoversigter, rumskemaer m.m.

Udbudsmateriale og udbud

Før projektet kan sendes i udbud, skal entrepriseformen og entreprenørerne for byggeriet besluttes. Her uddyber og rådgiver vi om fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer og entreprenører, så der træffes det rigtige valg til netop jeres projekt.

Vi koordinerer efterfølgende med de udvalgte entreprenører og undersøger, om de har lyst, tid og kapacitet til at løfte opgaven. Herefter sendes projektet i udbud, hvor vi følger med på sidelinjen, så der hele tiden er tæt dialog mellem de bydende og rådgiverteamet. 

Som samarbejdspartner sikrer vi, at prisen fra start er konditionsmæssig korrekt og dækkende for projektet. Der udarbejdes slutteligt en kontrakt mellem bygherre og den valgte entreprenør, hvor vi også gerne varetager bygherres interesser på byggepladsen for at sikre, at projektet bliver udført i overensstemmelse med projektet, bygherres ønsker og kvalitetskravene.

 

Projektopfølgning

Imens byggeriet opføres er vi gerne med som bygherres rådgiver, hvor vi kan bevare overblikket over alle projektets dele og sikre en problemfri byggeproces. Vi er på jeres side af bordet under hele forløbet, hvor vi altid gør vores yderste for også at guide og rådgive, så I har kvalificeret hjælp løbende i alle byggeriets faser. 

Når byggeriet nærmer sig sin afslutning deltager vi i mangelgennemgangsrunder samt opfølgning på samme. Ved byggeriets færdiggørelse hjælper vi slutteligt jer med at afslutte sagen ved myndighederne i form af færdigmelding og ibrugtagningstilladelse mm. Vi kan – hvis ønsket – også deltage i 1- og 5-års afleveringer herefter, så projektets kvalitet fastholdes i de indledende år.

Vores historie

Vi har erfaring og branchekendskab i ryggen 

Efter mange år i branchen tør vi godt skrive under på, at vi har den rette erfaring og det branchekendskab, der skal til, for at nå godt i mål med også dit projekt. Vi kan træde til som enten bygherre-, total- og/eller underrådgivning, og med os ombord på projektet får du en samarbejdspartner, der har forståelse for alle dele af processen. 

Det er en tillidssag at vælge arkitekt på byggeriet – og vi vil derfor gøre vores bedste for fra start at give dig den bedste oplevelse. En oplevelse, hvor du som kunde føler dig hørt og vejledt gennem alle dele af processen.

værdisætning og bæredygtighed

Lad os sammen tegne en grønnere fremtid

Hos Atrio Arkitekter er bæredygtighed en vigtig del af vores arbejde – naturligvis. Ikke blot fordi det i dag i højere grad kræves af byggebranchen – men fordi vi har en oprigtig ambition om at ville gøre det bedre.

Vi tror på, at vi alle har et ansvar, når det handler om at skabe mere bæredygtigt byggeri, og denne vision starter ved allerførste tankestreg. Du kan derfor med ro i maven samarbejde med os, da vi med garanti kan imødekomme de krav og ønsker, du har for netop dit byggeri.

Lad os samarbejde

bubble